Contact

Als u interesse heeft in mijn werk of wanneer ik van dienst kan zijn met vogelecologisch onderzoek, bijvoorbeeld in relatie tot te nemen beheermaatregelen of de ontwikkeling van verdiepende ecologische kennis van een terrein, neem dan contact met me op.

Herman van Oosten

t 06 2007 6423
e info@oenanthe-ecologie.nl
KvK 62497138

Mochten de prachtige afbeeldingen op deze site u zijn opgevallen: de vogelrijke landschappen zijn geschilderd door Elwin van der Kolk, en de prachtige aquarellen van de onderzoekssoorten zijn gemaakt door Jos Zwarts.

Copyright Herman van Oosten 2022. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (zoals tekst en beeld) die u op deze website aantreft bij Herman van Oosten of hij heeft daarvoor een licentie gekregen van derden. Overname, plaatsing op andere websites, vermeerdering op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor expliciet schriftelijke toestemming is verleend door Herman van Oosten (Oenanthe Ecologie).