Paapje

Het paapje is een schitterende insectenetende zangvogel en nauw verwant aan de roodborsttapuit. Helaas is het paapje een zeldzame broedvogel in Nederland, in tegenstelling tot de veel voorkomende roodborsttapuit, en komt vooral nog voor op heides en hoogvenen in Drenthe en Friesland. Ondanks dat beide soorten zo nauw verwant zijn, zijn er een aantal opvallende verschillen. Zo blijken paapjes maar één legsel per jaar te produceren en roodborsttapuiten tot drie legsels. Ook arriveren paapjes pas in mei uit Afrika in hun broedgebieden. Wat zou de sleutel tot de achteruitgang van het paapje in natuurgebieden zijn?

Paapje (Jos Zwarts)