Paapje

Het paapje is een schitterende insectenetende zangvogel en nauw verwant aan de roodborsttapuit. Helaas is het paapje een zeldzame broedvogel in Nederland, in tegenstelling tot de veel voorkomende roodborsttapuit, en komt vooral nog voor op heides en hoogvenen in Drenthe en Friesland. Ondanks dat beide soorten zo nauw verwant zijn, zijn er een aantal opvallende verschillen. Zo blijken paapjes maar één legsel per jaar te produceren en roodborsttapuiten tot drie legsels. Ook arriveren paapjes pas in mei uit Afrika in hun broedgebieden. Wat zouden de oorzaken van de achteruitgang van het paapje in natuurgebieden zijn? Samen met Sovon doe ik onderzoek naar de biologie van deze mooie soort in Drenthe en Friesland.

Paapje (Jos Zwarts)