Publicaties

Gedaan onderzoek krijgt pas waarde wanneer de resultaten gepubliceerd en door anderen gelezen worden. Dit gebeurt in rapporten, maar liever (ook) nog in vaktijdschriften zodat de werkwijze en de resultaten door derden worden gecontroleerd. Hierdoor leidt nieuw onderzoek of vervolgonderzoek tot altijd scherpere resultaten. En tot een boek over tapuiten!