Home

Waarom nemen vogelsoorten in aantal af of juist toe? Waarom zijn vogelsoortenrijke landschappen, zoals op de schilderijen die deze site sieren, zo zeldzaam geworden? Oenanthe Ecologie is gespecialiseerd in onderzoek naar de relaties tussen broedvogels en de kwaliteit van een ecosysteem. Op basis van veldonderzoek en literatuurstudie probeert Oenanthe Ecologie deze vragen te beantwoorden, en zo knelpunten in ecosystemen te vinden.

Uiteindelijk wordt beheeradvies gegeven aan de opdrachtgevende Provincies, Landschappen en terreinbeherende instanties. Zonder gerichte kennis van mechanismen achter veranderingen in dierpopulaties is het succes van te nemen beheermaatregelen afhankelijk van het toeval: met geluk worden belemmerende factoren weggenomen, maar vaak ook niet. Pas als knelpunten bekend zijn, is gerichte bescherming en gericht beheer mogelijk.