Heide

Niet alleen de duinen, maar ook de heidevelden zijn soorten kwijtgeraakt. Zo hebben korhoen, klapekster, duinpieper en het paapje de Gelderse heidevelden verlaten. En de tapuit? Het lijkt er op dat ook deze soort op het punt staat te verdwijnen uit Gelderland. Tot in de jaren tachtig kwam de tapuit wijd verspreid voor op de heidevelden maar sindsdien is de soort sterk afgenomen. Ook hier geldt dat de precieze oorzaken onbekend zijn. Welke rol hebben insectenaanbod en de beschikbaarheid van nestplaatsen gespeeld? Er zullen locatiespecifieke factoren een rol spelen die alleen door veldonderzoek kunnen worden bepaald. Ik zoek de laatste Gelderse tapuiten en probeer uit te zoeken wat knelpunten zijn – als er nog tapuiten zijn.

Kapvlakte De Pollen
Kapvlakte in het hart van de Hoge Veluwe.