Vaktijdschriften

Van Oosten H.H. 2023. Food provisioning and body mass of nestling Meadow Pipits and Cuckoos. Ardea 111: 443–449. pdf

Van Oosten H. 2022. Aantekeningen over de broedbiologie van Blauwborsten in de kustduinen. Limosa 95: 80-88. pdf

Van Oosten H. 2022. Lijden (roodborst) tapuiten op de Veluwe onder insectenafname? De Levende Natuur 123:86-91. pdf

Van Oosten HH & Schekkerman H. 2021. Female-biased adult sex ratio in relation to sex-specific adult and first-year survival, fledgling sex ratio and dispersal in a migratory passerine. Ardea 109: 55–65. pdf

Brlík V….Van Oosten H….Procházka P. 2020. Weak effects of geolocators on small birds: A meta-analysis controlled for phylogeny and publication bias. Journal of Animal Ecology 89:207-220. pdf
 

Van Oosten H. 2019. Gelderse tapuiten, een zwanenzang. De Levende Natuur 120:200-205. pdf

Van Oosten HH, Van den Burg AB, Arlt D, Both C, Van den Brink NW, Chiu S, Crump D, Jeppsson T, De Kroon H, Traag W, Siepel H. 2019. Hatching failure and accumulation of organic pollutants through the terrestrial food web of a declining songbird in Western Europe. Science of the Total Environment 650:1547–1553. pdf

Van Oosten HH. 2018. Nederlandse Tapuiten als waardvogels voor Koekoeken. Limosa 91:71-78. pdf

Van Oosten HH, Roodbergen M, Versluijs R, Van Turnhout CAM. 2017. Stage-dependent survival in relation to timing of fledging in a migratory passerine, the Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe). Journal of Ornithology 158:133-144. pdf

Van Oosten HH. 2016. Een pilotstudie naar nestpredatoren van in het duin broedende Graspiepers en Roodborsttapuiten. Limosa 89:179-184. pdf

Van Oosten HH. 2016. Comparative breeding biology of three insectivorous songbirds in Dutch dune grasslands. Ardea 104:199–212. pdf

Van Oosten HH, Mueller JC, Ottenburghs J, Both C, Kempenaers B. 2016. Genetic structure among remnant populations of a migratory passerine, the Northern wheatear Oenanthe oenanthe. Ibis 158:857–867. pdf

Van Oosten HH, Van Turnhout C, Hallmann C, Majoor F, Roodbergen M, Schekkerman H, Versluijs R, Waasdorp S, Siepel H. 2015. Site-specific dynamics in remnant populations of Northern wheatears Oenanthe oenanthe in the Netherlands. Ibis 157:91–102. pdf

Schmaljohann H, Meier C, Arlt D, Bairlein F, Van Oosten H, Morbey YE, Åkesson S, Buchmann M, Chernetsov N, Desaever R, Elliott J, Hellström M, Liechti F, López A, Middleton J, Ottosson U, Pärt T, Spina F, Eikenaar C. 2015. Proximate causes of avian protandry differ between subspecies with contrasting migration challenges. Behavioral Ecology 27:321-331.

Van Oosten HH, Versluijs R, Van Wijk R. 2014. Twee Nederlandse Tapuiten in de Sahel: trekroutes en winterlocaties ontrafeld. Limosa 87:168-172. pdf

Van Oosten HH, Van den Burg AB, Versluijs R, Siepel H. 2014. Habitat selection of brood-rearing Northern wheatears Oenanthe oenanthe and their invertebrate prey. Ardea 102:61–69. pdf

Wouters B, Van Oosten H. 2013. Kink in de (voedsel)keten van duingraslanden? De Levende Natuur 114:232-237. pdf

Van Oosten H, Van den Burg A, Siepel H. 2012. Onderzoek naar de teloorgang van de tapuit zorgt voor verrassing -gifstoffen extra probleem voor natuurbeheer? Vakblad Natuur, Bos en Landschap 9:32-34. pdf

Versluijs R, Van Oosten H. 2011. Gekraagde wespvlinders in tapuitensnavels. Vlinders 1:14-15. pdf

Van Turnhout C, Beusink P, Aben J, Majoor F, Van Oosten H. 2007. Broedsucces en voedselecologie van Nederland’s kwijnende populatie Tapuiten. Limosa 80:117-122. pdf