Koekoek

De koekoek (115 g) legt zijn eieren in nesten van andere zangvogels. In de duinen zijn graspiepers tegenwoordig de voornaamste waardvogelsoort, maar in het verleden waren veel meer soorten de dupe van de koekoek, zelfs tapuiten, zoals te zien op dit bijzondere filmfragment van Burdet uit de jaren twintig! Koekoeken zijn sterk achteruitgegaan zonder dat de oorzaken goed bekend zijn. Zelfs een deel van de broedecologie is niet goed bekend in Nederland, zoals bijvoorbeeld de mate van nestpredatie, het nestsucces en de hoeveelheid benodigd voedsel. In recente jaren ben ik begonnen met het volgen van door koekoeken geparasiteerde nesten van graspiepers, omdat ik maar zelden uitgevlogen jonge koekoeken zie in de duinen. Worden de jongen in het nest gepredeerd of komen ze om van de honger?

Koekoek (Jos zwarts)
Koekoek (Jos Zwarts)