Roodborsttapuit

De roodborsttapuit (15 g) is toegenomen in de kustduinen sinds de jaren tachtig. Net als de twee andere insecteneters zoeken zij hun prooien op de grond en bouwen hun nest in wat ruigere vegetatie dan graspiepers, bijvoorbeeld in pollen dauwbraam of kruipwilgstruweel. Ze maken net als de graspieper 2-3 nesten per jaar, maar leggen een ei per nest meer dan de pieper. Nesten worden vaak gepredeerd, meestal door vossen. Het is intrigerend dat roodborsttapuiten grofweg dezelfde insectensoorten voeren aan hun jongen als tapuiten doen, terwijl ze veel kleiner zijn dan tapuiten. Welke rol speelt voedsel bij de opkomst van de roodborsttapuit en de afname van de tapuit?

Roodborsttapuit (Jos Zwarts)
Roodborsttapuit (Jos Zwarts)