Projecten

De afgelopen jaren heeft Oenanthe Ecologie een aantal projecten geleid, allemaal aan de hand van een groeiend aantal vogelsoorten in een groeiend aantal landschappen. Voedselarme, droge zandlandschappen zijn gevoelig voor verzuring en vermesting, waardoor de fauna in deze landschappen zeer onder druk staat. Maar hoe precies? Onderzoeksprojecten om precieze knelpunten te vinden spelen zich af in droge duinen, heidevelden en heischrale graslanden.