Boeken en hoofdstukken

Van Oosten H. 2018. De Tapuit. Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam / Antwerpen.

Van Oosten H. 2018. Tapuit Oenanthe oenanthe. Pp. 520-521 in: Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018, Vogelatlas van Nederland. Kosmos Uitgevers, Utrecht / Antwerpen.

Van Oosten HH. 2015. On the brink of extinction: biology and conservation of Northern Wheatears in the Netherlands. Proefschrift. Radboud Universiteit, Nijmegen. pdf

Van Oosten H, Majoor F, Versluijs R, Van Turnhout C. 2011. Ecologie en kustdynamiek van Tapuiten in de kustduinen. Pp. 174-176 in: Van Reisen J (ed). Vogels in een Veranderend Duin. Broedvogelmonitoring in Berkheide van 1984 tot 2010. pdf