Rapporten

Van Oosten H. & Van Manen W. 2023. Broedbiologie van het Paapje in Drenthe in 2020-2022. Sovon-rapport 2023/018. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. pdf

Van Oosten H.H. 2021. Insecten als spil voor zangvogeldiversiteit van open droge duinen,
eindrapportage 2019-2021. Oenanthe Ecologie, Wageningen. pdf

Van Oosten H.H. 2019. Tapuiten op vliegbasis Soesterberg 2018-2019: begrip en beheer van een relictpopulatie. Oenanthe Ecologie, Wageningen. pdf

Van Oosten HH. 2019. Tapuiten in het NHD 2019. Rapport Oenanthe Ecologie, Wageningen. pdf

Van Oosten HH. 2018. Een veldstudie naar knelpunten voor de tapuit in Gelderland. Rapport Oenanthe Ecologie, Wageningen. pdf

Van Oosten H.H. 2017. De Tapuit in het NHD: 2017. Rapport Oenanthe Ecologie. pdf

Van Oosten HH. 2016. Limitaties voor insectivore vogels in het duinvoedselweb – vooronderzoek Meijendel 2016 . Rapport Oenanthe Ecologie, Wageningen. pdf

Van Oosten HH. 2016. De Tapuit in het NHD: 2016. Rapport Oenanthe Ecologie. pdf

Van Oosten HH, Van den Burg AB. 2015. Limitaties voor insectivore vogels in het duinvoedselweb – vooronderzoek NHD en AWD 2015. Rapport Oenanthe Ecologie & Stichting BioSFeer. Rapportnummer Oe2015-02. pdf

Van Oosten HH. 2015. Broedvogels van Landgoed Prattenburg in 2015. Sovon-rapport 2015/32. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Van Oosten HH, Van den Burg AB. 2014. Dioxines: een niet-onderkend probleem voor zangvogels? Rapport Stichting Bargerveen. pdf

Nijssen M, Wouters B, Vogels J, Kooijman A, Van Oosten H, Van Turnhout C, Wallis de Vries M, Dekker J, Janssen I. 2014. Begrazingsbeheer in relatie tot herstel van faunagemeenschappen in droge duingraslanden. Eindrapportage 2009-2013. OBN rapport 2014/OBN190-DK, Driebergen. pdf

Van Oosten H, Kooijman A, Van Turnhout C, Dekker J, Van den Burg A, Nijssen M. 2012. Begrazingsbeheer in relatie tot herstel van faunagemeenschappen in de duinen. Eindrapportage 1e fase 2009-2011. DKI-ELI rapport. pdf

Van Oosten HH. 2012. Relatie tussen tapuiten, insecten en beheer in de Helmduinen 2010-2011. Stichting Bargerveen, Nijmegen. pdf

Van Oosten HH, Versluijs R, Klaassen O, Van Turnhout C, Van den Burg AB. 2010. Knelpunten voor duinfauna: relaties met aantasting en beheer van duingraslanden. Rapport DKI nr. 2010/dk129-O, Ede. pdf

Van den Burg AB, Arens SM, Esselink P, Grootjans AP, Jungerius PD, Kooijman AM, de Leeuw C, Löffler M, Nijssen M, Oost AP, Van Oosten HH, Stuyfzand PJ, Van Turnhout CAM, Vogels JJ, Wolters M. 2009. Preadvies Duin- en Kustlandschap. Rapport Directie Kennis 2009/dk113-O, Ede

Van Oosten HH, Beusink P, De Boer P, Van den Bremer L, Dijksen L, Klaassen O, Majoor F, Van Turnhout C, Waasdorp S. 2008. De laatste karakteristieke vogels van het open duin: de dynamiek van populaties op de rand van uitsterven – en oplossingen. SOVON-onderzoeksrapport 2008/17. Stichting Bargerveen, Nijmegen/SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. pdf

Van Oosten HH, Beusink P, De Boer P, Van den Bremer L, Dijksen L, Klaassen O, Majoor F, Can Turnhout C, Waasdorp S. 2008. Broed- en voedselecologie van Tapuit: Opstap naar herstel van de faunadiversiteit in de Nederlandse kustduinen. Directie Kennis – LNV, Ede. pdf