Artikel De Levende Natuur

Zoals collega Joost Vogels schreef: ‘Genoodzaakt door een gebrek aan tapuiten op de Veluwe vroeg oud collega Herman van Oosten zich of populaties roodborsttapuiten in kalkrijk duin versus kalkarme heide meer inzicht geven in het oorzaken van het verdwijnen van de tapuit op de Veluwe. Zoals een goed onderzoeker houdt hij enige slagen om de arm, maar de data die hij voorlegt liegen niet: lager uitvlieggewicht, minder gevoerde rupsen en meer mieren wijzen allemaal op een slechtere voedselsituatie op de Veluwe vergeleken met het beter gebufferd duin.

Hier is de pdf!

Foto: Joost Vogels