In de klei

Een mooie herinnering aan de voorbije lome zomer, vol prachtig onderzoek aan roodborsttapuiten, tapuiten, koekoeken en natuurlijk paapjes! Rob Buiter interviewde me voor de serie ‘In de klei’ in het ledenblad SovonNieuws over het veldwerk aan paapjes.