Robotaps!

Roodborsttapuiten hebben eieren en jongen, dus ik volg ze weer op de hei! Ben benieuwd waar ze hun voedsel vinden: in de hei zelf of liever in bermen en andere voedselrijke plekken? En waarom zijn hier meer veldleeuweriken dan robotaps?