veldwerk in volle gang

Veldwerk weer in volle gang in de duinen, op de hei en binnenkort aan de randen van hoogveen! Zangvogels en hun voedsel, daar gaat het me om. Roodborsttapuiten, leeuweriken en tapuiten. En samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland en Stichting Bargerveen eindelijk aan paapjes werken, en tenslotte natuurlijk weer koekoeken! Het is nu al een mooi jaar en er moet nog zo veel gebeuren!