Broedende blauwborsten

Blauwborsten zijn prachtige zangvogels en sterk toegenomen sinds de jaren ’70. Gek genoeg is van hun broedbiologie maar weinig bekend en daarom is mijn recente artikel in Limosa zo aardig! Wat voeren volwassen blauwborsten aan hun jongen en verschilt dat van andere insecteneters in het duin?