een nieuwe lente, een nieuw artikel

Vers van de pers! Samen met Hans Schekkerman (Sovon) onderzocht ik waarom we vaak meer vrouwtjes dan mannetjes in een tapuitenpopulatie aantreffen. Worden er soms meer vrouwen dan mannen geboren of verschilt de overleving? Niets daarvan! Waarschijnlijk verlaten relatief meer mannen dan vrouwen de populatie om hun geluk elders te proberen. Hierdoor kunnen er meer vrouwen overblijven.