Broedende blauwborsten

Blauwborsten zijn prachtige zangvogels en sterk toegenomen sinds de jaren ’70. Gek genoeg is van hun broedbiologie maar weinig bekend en daarom is mijn recente artikel in Limosa zo aardig! Wat voeren volwassen blauwborsten aan hun jongen en verschilt dat van andere insecteneters in het duin?

Artikel De Levende Natuur

Zoals collega Joost Vogels schreef: ‘Genoodzaakt door een gebrek aan tapuiten op de Veluwe vroeg oud collega Herman van Oosten zich of populaties roodborsttapuiten in kalkrijk duin versus kalkarme heide meer inzicht geven in het oorzaken van het verdwijnen van de tapuit op de Veluwe. Zoals een goed onderzoeker houdt hij enige slagen om de arm, maar de data die hij voorlegt liegen niet: lager uitvlieggewicht, minder gevoerde rupsen en meer mieren wijzen allemaal op een slechtere voedselsituatie op de Veluwe vergeleken met het beter gebufferd duin.

Hier is de pdf!

Foto: Joost Vogels

Robotaps!

Roodborsttapuiten hebben eieren en jongen, dus ik volg ze weer op de hei! Ben benieuwd waar ze hun voedsel vinden: in de hei zelf of liever in bermen en andere voedselrijke plekken? En waarom zijn hier meer veldleeuweriken dan robotaps?

Recensie ‘De tapuit’

Al het goede heeft tijd nodig: onlangs verscheen op visdief.nl een nieuwe en lovende recensie over mijn boreling ‘De Tapuit’ uit 2018:

‘Dit wat oudere deel in de vogelserie van Atlas Contact kreeg ik pas recent in handen. Ik las het met bijzonder veel fascinatie, want het beschrijft tot in detail wat er bij komt kijken als je onderzoek wilt doen naar een bepaalde vogelsoort, in dit geval natuurlijk De tapuit. En ondertussen ontdek je alles over het wel en wee van deze prachtige doch zeer bedreigde zangvogel in ons land en ver erbuiten. Dat de auteur persoonlijk zéér betrokken is op de tapuit spat van elke bladzijde af en dat maakt het lezen van dit boek tot een groot (vogel)feest.’

Lezing paapjes Sovondag

Zaterdag 27 november was de jaarlijkse Landelijke Dag van Sovon en de NOU. Ik heb hier een lezing gehouden over het paapjesonderzoek – hier terug te zien op het kanaal van Sovon! We hebben geen aanwijzingen voor voedseltekort, maar wel dat kleine prooien vaker gevoerd worden: dit kan negatieve effecten hebben op overleving ouders en de kans op nestpredatie verhogen in besloten gebieden.

een nieuwe lente, een nieuw artikel

Vers van de pers! Samen met Hans Schekkerman (Sovon) onderzocht ik waarom we vaak meer vrouwtjes dan mannetjes in een tapuitenpopulatie aantreffen. Worden er soms meer vrouwen dan mannen geboren of verschilt de overleving? Niets daarvan! Waarschijnlijk verlaten relatief meer mannen dan vrouwen de populatie om hun geluk elders te proberen. Hierdoor kunnen er meer vrouwen overblijven.