Nieuws

Lezing paapjes Sovondag

Zaterdag 27 november was de jaarlijkse Landelijke Dag van Sovon en de NOU. Ik heb hier een lezing gehouden over het paapjesonderzoek – hier terug te zien op het kanaal van Sovon! We hebben geen aanwijzingen voor voedseltekort, maar wel dat kleine prooien vaker gevoerd worden: dit kan negatieve effecten hebben op overleving ouders en de kans op nestpredatie verhogen in besloten gebieden.

een nieuwe lente, een nieuw artikel

Vers van de pers! Samen met Hans Schekkerman (Sovon) onderzocht ik waarom we vaak meer vrouwtjes dan mannetjes in een tapuitenpopulatie aantreffen. Worden er soms meer vrouwen dan mannen geboren of verschilt de overleving? Niets daarvan! Waarschijnlijk verlaten relatief meer mannen dan vrouwen de populatie om hun geluk elders te proberen. Hierdoor kunnen er meer vrouwen overblijven.

In de klei

Een mooie herinnering aan de voorbije lome zomer, vol prachtig onderzoek aan roodborsttapuiten, tapuiten, koekoeken en natuurlijk paapjes! Rob Buiter interviewde me voor de serie ‘In de klei’ in het ledenblad SovonNieuws over het veldwerk aan paapjes.

veldwerk in volle gang

Veldwerk weer in volle gang in de duinen, op de hei en binnenkort aan de randen van hoogveen! Zangvogels en hun voedsel, daar gaat het me om. Roodborsttapuiten, leeuweriken en tapuiten. En samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland en Stichting Bargerveen eindelijk aan paapjes werken, en tenslotte natuurlijk weer koekoeken! Het is nu al een mooi jaar en er moet nog zo veel gebeuren!

wat zijn ze gaaf!

Ontzettend gave vogels toch, koekoeken! Afgelopen zomer weer flink wat nesten van graspiepers afgezocht. Bizar dat jongen pas in juli verschijnen, terwijl de piepers al vanaf april nesten bouwen. Waarom zou dat zo zijn? Wordt vervolgd in 2020!